Spoed

Bij acute pijn of andere spoedgevallen, belt u:

  • Tijdens openingstijden: 0316-248775 (bgg 06-10477742 )
  • Buiten openingstijden: 0316-248775. U ontvangt via het antwoordapparaat informatie over de dienstdoende tandarts.
  • Gedurende de weekeinden, feestdagen en na 17.00 uur,  is het centrale spoednummer van kracht 0900-1515. 

Waarvoor is een spoedgevallendienst?
Als u regelmatig bij u tandarts komt, wordt u over het algemeen niet geconfronteerd met plotselinge problemen met uw tanden en kiezen. Gebeurt dat toch een keer, dan kunt u altijd een (tussentijdse) afspraak maken op normale praktijkuren. Gebeurt er ’s avonds, ’s nachts of in het weekend iets waarvan u denkt onmiddellijk een tandarts te moeten raadplegen dan kunt u een beroep doen op de spoedgevallendienst. U kunt alleen voor spoedeisende gevallen een beroep doen op de dienstdoende tandarts. Het is niet de bedoeling daar gebruik van te maken voor problemen die tijdens normale praktijkuren kunnen worden behandeld. Er is sprake van ‘spoedeisende situatie’ als het verlenen van hulp redelijke wijs niet kan worden uitgesteld, bijvoorbeeld een ongeval, een nabloeding of een andere acute klacht. De medewerkers van de Centrale Dokterspost die u telefonisch raadpleegt, zal u een aantal gerichte vragen stellen. Aan de hand daarvan wordt er beoordeeld of onmiddellijk ingrijpen noodzakelijk is of dat uitstel tot de normale praktijkuren haalbaar is. De dienstdoende tandarts zal zich beperken tot het bieden van eerste hulp. Voor eventuele vervolgbehandeling wordt u naar u eigen tandarts verwezen.

Mocht u spoedeisende tandheelkundige hulp nodig hebben ’s avonds, ’s nachts of in het weekend dan kunt u terecht bij de Centrale Dokterspost. Wanneer u het telefoonnummer van onze praktijk belt en wij zijn niet aanwezig, dan kunt u altijd vernemen wie de dienstdoende tandarts is of dat u contact op moet nemen met de centrale Dokterspost
Vanaf donderdag 17.00 uur tot maandag 8.00 uur kunt u de dienstdoende tandarts bereiken via de Centrale Dokterspost telefoonnummer 0900-1515.

Houdt u rekening met het feit dat u contant dient af te rekenen met de waarnemende tandarts.
Houd pen en papier bij de hand voor het noteren van gegevens.

In de informatie over mondgezondheid en op www.allesoverhetgebit.nl staan enkele voorbeelden en tips bij acute pijn en andere vervelende situaties aan uw tanden of mond.