Rekening en begroting

 

De rekening

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende verrichtingen die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke verrichting omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat is vastgesteld door de overheid. De omschrijving van codes en tarieven zijn in te zien via de website allesoverhetgebit.nl

Bekijk hier uw factuur uitgelicht!

Vragen over uw rekening

Voor vragen over uw rekening kunt u contact opnemen met onze praktijk. Voor algemene informatie over behandelingen en tarieven kunt u ook terecht bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). .

Met vragen met betrekking tot de vergoedingen van de tandartskosten door uw verzekering kunt u het beste contact opnemen met uw eigen ziektekosten verzekeraar.

Begrotingen

Tandheelkundige behandelingen bestaan vaak uit verschillende onderdelen. Zo kan er sprake zijn van een verdoving bij een behandeling, extra isolatie, tussenlagen en/of worden er techniekkosten gemaakt. Het is daarom verstandig om voor duurdere behandelingen vooraf een begroting te vragen, zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan. Voor behandelingen boven de 250 euro zijn aanbieders van mondzorg verplicht u een gespecificeerde begroting te geven.

Uiteraard zijn wij ook bereid om een begroting voor u te maken bij lagere kosten indien u dat wenst. Deze begroting wordt gemaakt inclusief de kosten van het tandtechnisch laboratorium, deze kosten zijn voor ons echter nooit helemaal exact te bepalen. Daarom kan er een verschil zitten in de begroting en de daadwerkelijke einddeclaratie. Een begroting is geen offerte, een tandheelkundige behandeling en dus ook de declaratie hiervan kan afwijken van de begroting wanneer de behandeling hier om vraagt. De tandarts zal dit met u bespreken.

Betalingsvoorwaarden

Op de betalingen in onze praktijk zijn de betalingsvoorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der tandheelkunde (KNMT) van toepassing.
Betalingsvoorwaarden KNMT

Betaalwijzen

De factuur krijgt u van de praktijk. Deze kunt u op de volgende wijze betalen:

  • Contant / pin
  • Automatische incasso
  • Overschrijving